Меню

6 клас

 

Предмет

Філологічний профіль

Математичний профіль

Українська

мова

§44, 45 конспект

Вправа 542-547 (усно)

Вправа 546 (письмово), 560 (письмово).

Тести до ЗНО.

Впр. 566, 567, 568 (усно)

Впр. 569, 570, 571, (письмово)

§ 46 впр, 573 (усно), впр. 574, 575, 578 (письмово)

§ 47 впр. 582, 583, 584 (усно), впр. 585, 586, 589, 592(письмово)

§48 Впр.604 (п), 606 (п)

§ 49 опрацювати; впр. 612 (ІІ) п, 615 (п).

§ 50 впр.619 (п), 621 (п), 622 (п), 623 (п).

Стор 278-280 ознайомлювальне читання. Тести  до ЗНО

Просторічні та діалектні слова; стилістичні функції їх.

Застарілі слова, запозичені слова, неологізми.

Скласти таблицю до зазначеної лексики, навести приклади.

Виписати з повісті «Тіні забутих предків» діалектизми.

Впр. 180 (п), 181 (п), 182 (усно), 195 (п), 196 (усно).

Виконувати тести до ЗНО.

Вивчити запозичені слова та їх стилістичні функції. Неологізми, їх стилістичні функції.

Виконати 12 тест завдання за вивченим матеріалом Авраменко О.М, (с. 27-36)

Лексико-стилістичні синоніми та їх види. Переносне значення слів. Дібрати 12 тестових завдань до теми.

Тропи (епітети, порівняння, гіпербола, алегорія). Виписати по 3-5 прикладів до кожного тропу.

Українська

література

Хронологічна таблиця або ментальна карта до біографії та творчості О.Кобелянської.

Прочитати та скласти паспорт новел «Битва», «Valse melanchligue».

Стор. За підручником 223-230 конспект. Стор. 243-247

Прочитати повість О. Кобилянської "Людина"

Характеристика образів "Земля"

Конспект за підручником

Біографія В.Стефаника (Ментальна карта)

Прочитати новели «Новина», Камінний хрест», «Марія».

Скласти «паспорт» новели «Камінний хрест»

Конспект за стор. Підручника.

Біографія О.Кобелянської (скласти конспект, хронологічну таблицю або ментальну карту).

Паспорт твору «Земля» О.Кобелянська.

Характеризувати образи твору.

Підготуватися до перевірки змісту повісті «Земля»

Прочитати повість О. Кобилянської "Людина"

Характеристика образів "Земля"

Конспект за підручником

Життя і творчість В.Стефаника «Покутська трійця» (конспект або ментальна карта).

Прочитати новелу «Камінний хрест». Скласти «паспорт» твору. Характеристика образів.

Біографія Л.Українки. Таблиця або ментальна крта.

Зарубіжна

література

Підготуватися до семінарського заняття «Проблематика роману Л.Толстого «Анна Кареніна» (питання в зошиті)

Самостійно опрацювати тему «Загальна характеристика головних шляхів розвитку поезії середини ХIХ століття» за планом:

  1. Нові грані романтичного поетичного світу в творчості «пізніх» романтиків ( Ш.Бодлера, В.Вітмена, Ф.Тютчева).
  2. Принципи «чистого мистецтва» у поезії (група «Парнас», творчість  А. Фета).
  3. Світоглядно-естетичні зрушення в мистецтві та літературі.

Прочитати оповідання А. Чехова «Людина у футлярі», «Аґрус», «Про кохання», «Душечка», «Дама з собачкою»

Англійська

мова

Впр. 5,6,7 с.47 S.B. підручник Streetwise (вивчити правло на с. 47)

Алгебра

За збірником Мерзляк с. 104 № 104, 209, 210, 211, 217

За підручником с. 384 № 1-4

За збірником М. с.115 к.р.6 (без нерівностей).

Отримати в біліл. Підручник 11 клас. Вчити таблицю похідних (производніх)

Збірник завдань для контролю знань авт. А.Р. Гальперина с. 72-73 № 41-49

Вивчити § 11, №1-8 с. 208 § 13, № 1(1,2), №2(3,4)

Геометрія

С. 85 № 227, 231, 232, 236, 255, 260, 283, 298

За підручником № 5.61, 5.82, 6.33

№5.60, 5.62, 5.83, 5.34

Збірник ЗНО «Паралельність прямих та площин»

Вивичти § 10, 11, відповідати на питання , №365, 368, 374, 391, 408,

Дистанційна К/р с. 116

Фізика

Розділ 3 вивчити §36,37,38

Хімія

§ 17 характеристика Li

§ 18 № 168, 169 с. 132

Біологія

§ 22 с. 127 «Рибосоми»

За § 20 скласти таблицю

Органела

Будова

Функції

 

 

 

§ 21 скласти таблицю

Органела

Будова

Функції

 

 

 

Географія

§ 25, скласти візитку країни

Історія

України

Запис в зошиті (вивчити), § 20,21

Скласти таблицю "Основні заходи Скоропадського та Директрії"

Всесвітня

Історія

§ 19,20 (читати)

§ 20 повторити § 19, 18

Право

Опрацювати тему судова система України. Правоохоронні органи.

Фінансове право В зошит записати: бюджет, податки

Структура фінансового права

Інформатика

Конспектувати: Мультимедіа, формати мультимедійних даних(аудіо, відео), засоби відтворення мультимедійних даних, зробити таблицю-порівняння характеристик кількох форматів (аудіо або відео), записати означення поданих характеристик

Аудіо

Назва формату Частота дискретизації, кГц Число каналів Швидкість потоку даних с диску, кбіт/с Степінь та тип стискання
   

 

 

 

Відео

Назва формату Кількість кадрів в секунду Розгортка Роздільна здатність Співвідношення сторін екрану Кількість кольорів і кольорова розрядність