Меню

Звітна конференція за 2013-2014 н.р.

Протокол № 2

Конференції Селидівської загальноосвітньої гімназії Селидівської міської ради Донецької області.

від 11.09.2014

Присутні:

Директор – Куцева А.А

Педагоги-15

Завхоз – 1

Батьки – 28

Учні – 38

Порядок денний

  1. Звіт директора Селидівської загальноосвітньої гімназії «Про виконання Програми розвитку Селидівської загальноосвітньої гімназії у 2013-2014 навчальному році»

  2. Звіт виконуючого обов`язки  Голови Ради про матеріальне, технічне забезпечення та проведення ремонтних робіт влітку 2014 року.

  3. Вибори та затвердження Голів Ради і Піклувальної Ради гімназії,  їх заступників, секретарів Ради  і Піклувальної Ради.

  4. Затвердження плану роботи Ради Селидівської загальноосвітньої гімназії на 2014-2015 навчальний рік.

І Слухали

1, Куцеву А.А- директора гімназії, яка доповіла про результати роботи в минулому навчальному році, про відсоток якості знань, активну участь дітей в  предметних олімпіадах, творчих конкурсах і заходах  міського та обласного рівнів .

100 % -якість знань з профільних предметів як результат впровадження профілізації. Такожзвернула увагу на те, що в минулому році навчалось 285 учнів, закінчило гімназію – 279 (6 вибуло за заявами батьків). Наголосила на необхідності роботи з учнями, які мають середній рівень навчальних досягнень (33 учня).

Оголосила результати ДПА, ЗНО, атестації педпрацівників. Впровадження експериментальної  роботи, виховного процесу. Зазначила, що «Школа фінансового успіху» продовжує роботу в новому навчальному році.

Звітувала про медичне обслуговування, харчування, соціальний захист дітей, звернула увагу на сумлінне виконання Статуту гімназії. Підкреслила активну участь батьків в навчально-виховному процесі (нагородження, стимулювання, співпрацю ).

ІІ Слухали

1. Барибіну С.В, виконуючого обов`язки Голови Ради гімназії, яка звітувала про проведення ремонтних робіт влітку 2014 року та покращення матеріально технічної бази гімназії протягом 2013-2014 навчального року.

Зазначила, що всі витрати благодійних батьківських внесків погоджені на засіданнях  Ради і Піклувальної Ради гімназії, та затверджені актами:

Акт №1 на суму 12128,10 грн.

Акт №2 на суму 3643,14 грн.

Акт №3 на суму 1584,70 грн.

Акт №4 на суму 2624,80 грн.

Акт №5 на суму 733,52 грн.

Всього зібрано 19644 грн.

Всього витрачено 20716,26 грн.

Погоджено погасити борг у сумі 1072,26 грн. за рахунок благодійних батьківських внесків за вересень 2014 року до 01.10.2014 року.

2. Лідовську І.В, Максимову О.Є, Козленкову Т.Ф, Придатько І.В, Сьоміну В.М, які  висловили задовільну оцінку діяльності директора та педколектива гімназії у 2013-2014 навчальному році.

Голосувало  «за» - 82 , «проти» - 0, «утрималось» - 0

II Ухвалили

1.Інформацію про виконання Програми розвитку Селидівської загальноосвітньої гімназії у 2013-2014 року прийняти до відома.

2.Вважати роботу педколектива та директора гімназії Куцевої А.А у 2013-2014 навчальному році задовільною.

 

III Слухали

1.Жабіну Ю.О , Лідовську І.В, Міщенко А.М, які запропонували Головою Ради гімназії обрати Барибіну С.В,члена Ради гімназії.

Голосувало «за» - 82, «проти» - 0, «утрималось» - 0

2. Борульник В.Г, Марченко О.В, Петрик Н.П, які запропонували обрати заступником Голови Ради гімназії - Левчук С.Ю., члена Ради гімназії

 Голосувало «за» - 82, «проти» - 0, «утрималось» - 0

3. Артьомову О.О, Максимову О.В, які запропонували обрати секретарем  Ради гімназії Роговець О.І., члена Ради гімназії

Голосувало «за» - 82, «проти» - 0, «утрималось» - 0

4. Ворону А.О., Агафонову П.М, Кучко А.О, які запропонували обрати головою Піклувальної Ради Гаврилову О.Є, члена Піклувальної ради

Голосувало  «за» - 82, «проти» - 0, «утрималось» - 0

5. Козленкову Т.Ф, Шашкіну Л.М, Казарян О.В, які запропонували обрати заступником Піклувальної ради Приходько І.Р, члена Піклувальної Ради.

Голосували «за» - 82, «проти» - 0, «утрималось» - 0

6. Артьомову О.О, Іванету О.О, Юшко О.О, які запропонували обрати секретарем Піклувальної Ради – Щусь Н.В, члена Піклувальної Ради.

Голосували «за» - 82, «проти» - 0, «утрималось» - 0

7. Барибіну С.В, яка оголосила склад Ради гімназії

Батьки:                                        Вчителі:

 1 -    Резник М.Л                       Германович Л.В

 2А – Роговець О.С                    Міщенко А.М

2 Б  – Бондарь О.М                    Кучко О.О

3 А  – Марченко О.В                  Старко О.М

4 А – Агафонова Т.М                  Ворона Н.О             

5 А – Жабіна Ю.А                       Артьомова О.О                 

5 Б – Максимова О.Є                 Чернова С.Є

6 А – Іванета О.О                     

7 -  Полякова Н.І                     

Учні: Арциховська А, Барибіна А, Іванета Д, Арциховська А, Ломака К.

8. Гаврилову О.Є, яка оголосила склад Піклувальної Ради

 1 -    Капленко  І.С   

2 Б – Ковальова С.І                                      

3 А – Борульник В.Г

3 Б  – Сьоміна В.М, Ліпінська Т.М

5 А – Лосєва О.Г

5 Б – Кравченко Ю.П

6 А – Деменкова Л.І

6 Б – Домащенко С.С

7 -  Козленкова Т.Ф

Голосували «за» - 82, «проти» - 0, «утрималось» - 0

III Ухвалили

1. Затвердити Раду і Піклувальну Раду гімназії загальним зазначеним складом (31 особа).

2. Затвердити Головою Ради гімназії Барибіну С.В, заступником Голови Ради Левчук С.Ю, секретарем Ради Роговець О.С

3. Затвердити Головою Піклувальної Ради Гаврилову О.С, заступником Голови Піклувальної Ради Приходько І.В, секретарем Піклувальної ради Щусь Н.В.

4. Встановити термін дії повноважень обраних осіб до 01.10.2015 року.

IV Слухали

1. Барибіну С.В, Голову Ради, яка запропонувала заходи до плану роботи Ради на 2014-2015 навчальний рік.

2. Козленкову Т.Ф, яка запропонувала  провести збір благодійних коштів членами Піклувальної Ради гімназії . Розпоряджатись  та звітувати про витрачені кошти на кожному засіданні Ради і Піклувальної Ради гімназії.

3. Левчук С.Ю, яка запропонувала доручити керування коштами голові Піклувальній ради Гавриловій О.Є

Голосували «за» - 82, «проти» - 0, «утрималось» - 0

IV Ухвалили

1. Затвердити план роботи Ради Селидівської загальноосвітньої гімназії на 2014-2015 навчальний рік.

2. Засідання Ради проводити спільно з Піклувальною Радою по четвергам о 15:00.

3. Доручити загальний збір коштів і звітування про витрачені кошти Гавриловій О.Є  та членам Піклувальної Ради в класах.

 

Голова Ради                                 Барибіна С.В

Секретар                                       Роговець О.Г